Kontakt – M Gedda Consult – Telefon: 031-96 30 96

MGC Fastighetsförvaltning AB

Kaserntorget 6
411 18 Göteborg

Alternativa besöksadresser

Västra Hamnvägen 4
475 51 Källö-Knippla

Lendahlsgatan 2
441 31 Alingsås

Faktura och förvaltningsfrågor
Telefon: +46 72-454 28 82
E-post: info@mgcfast.se

Ann Lindqvist
Mobil: +46 73-800 82 81
Olof Eriksson
Mobil: +46 73-800 82 01

Marie Gedda
Mobil: +46 73-443 94 25
E-post: mgedda@geddaconsult.se

Gunbritt Wistrand
Liselotte Käll
Mobil: +46 73-806 48 02