Kontakt – M Gedda Consult – Telefon: 031-96 30 96

MGC Fastighetsförvaltning AB

William Gibsons väg 1A
433 76 Jonsered

Besöksadress

Fabriksstråket 23
433 76 Jonsered

Faktura och förvaltningsfrågor
Telefon: 070 285 78 79 (Boende), 073 823 18 80 (Styrelse)
E-post: info@mgcfast.se

Olof Eriksson
Mobil: +46 73-800 82 01

Marie Gedda
Mobil: +46 73-443 94 25
E-post: mgedda@geddaconsult.se