En lyckad utbildning genomfördes gällande Trygg Brf, ägarlägenheter, juridiska frågor m.m

 

Vi från Gedda Consult AB leder många olika utbildningar rörande fastighetsutveckling, håll er uppdaterade via vår hemsida på kommande utbildningar.