Vårt erbjudande – Vi hjälper dig med fastighetsutveckling, ekonomisk förvaltning, ekonomiska planer, projektledning, bostadssubventioner och styrelseutbildningar Brf

Ett heltäckande erbjudande

Ekonomisk förvaltning

MGC Fastighetsförvaltning AB erbjuder de flesta tjänster inom ekonomisk och administrativ förvaltning.

Administration
Budget
Bokföring
Bokslut/årsredovisning

Vi kan bland annat bistå med följande:

 • Avräkning för markexploatörer
 • löpande bokföring och betalningar
 • registervård och administration
 • upprättande av budget och analys
 • upprättande av bokslut, årsredovisning och deklaration
 • hyresaviseringar med möjlighet till e-avier, inklusive påminnelse och kravhantering
 • hantering av bostadsrättsöverlåtelser och pantsättningsregister
 • förande av lägenhetsförteckning och medlemsförteckning
 • rådgivning gällande överlikvid och finansiering
 • arkivering
 • kostnadsöversyn/-effektivisering
 • upphandling av banklån
 • elektronisk fakturahantering
 • ekonomirapportering månadsvis

För oss är ingen kund den andra lik varför vi i varje enskilt fall skräddarsyr en lösning som passar respektive kunds behov och krav på bästa och mest optimala sätt. Våra tjänster är särskilt utvecklade för att underlätta arbetet för ägare och styrelser genom effektiva och smidiga rutiner. Genom mångårig erfarenhet och god branschkännedom har vi ett brett nätverk av olika specialistkompetenser som vi kan koppla på vid särskilda behov.

Vi hjälper er med administration under byggtiden och stannar kvar efter det att ni lämnat över fastigheten till de boende och den nya styrelsen

Underhållsplaner och teknisk förvaltning

Underhållsplaner:
Att skapa en långsiktig underhållsplan i ett tidigt skede är viktigt för att säkerhetsställa en bra värdeutveckling på fastigheten. Detta tryggar både bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavarens investering. Styrelsen får en långsiktig och hållbar ekonomi oavsett om styrelsesammansättningen förändras över åren. En god och långsiktig planering för fastighetens underhåll och därmed värdebevarande, skapar trygghet för föreningen och medlemmarnas finansiärer. Vissa banker ger förmånligare avtalsvillkor för lån då långsiktiga underhållsplaner finns.

 1. Förenklad underhållsplan
 2. Underhållsplaner med besiktning

Kontakta oss gärna för mera information liselotte.kall@geddaconsult, Mobil: 0738-064802 Med vänlig hälsning Liselotte Käll

M Gedda Consult AB, MGC erbjuder via samarbetspartner även de flesta tjänster inom teknisk förvaltning. Kontakta oss för mer information

Styrelseutbildningar Brf

Att sitta i en styrelse för en bostadsrättsförening kan innebära en del jobb, ansvar och förpliktelser. Vi utbildar styrelser eller enskilda ledamöter.

Exempel på innehåll:

 • mötesrutiner
 • protokoll
 • försäkringar
 • attestregler
 • förberedelser inför sammanträden och stämmor
 • lägenhets- och medlemsförteckningar
 • arvodes- och löneadministration
 • beslutsuppföljning
 • inventarieförteckning
 • bokföring
 • bokslut, deklaration och kontrolluppgifter
 • placering och bevakning av lån
 • ekonomisk rapportering
 • avtal och upphandling
 • medlemskap
 • skötsel och underhåll
 • mallar och styrdokument

Vill ni ha vår hjälp med styrelsearbetet så ingår vi i styrelsen på mer permanent basis, dvs vi är behjälpliga i det löpande arbetet eller att leda mötena. Hör av er så kan vi skräddarsy ett upplägg som passar just din förening.